4. PŘIPRAVÍME realizaci nového topení


Po schválení DOTACE Vám poskytneme součinnost s PŘÍPRAVOU realizace Vašeho nového topení - kotle:

  • domluvíme s Vámi možný termín realizace nového topení (v souladu s již vypracovanou a odsouhlasenou cenovou nabídkou sjednanou mezi Vámi a certifikovaným topenářem) tak, abychom společně splnili realizační termín Vaší DOTACE

​Po dokončení realizace Vašeho nového topení společně zkompletujeme nutné doklady* k proplacení Vaší DOTACE a zašleme je příslušnému odboru krajského úřadu k závěrečnému vyřízení = proplacení získané dotace na Váš účet!!

* jedná se zejména o daňové doklady od topenáře a za provedená "mikro" energetická opatření...