Nová legislativa


 


Proč to musím udělat?


  • v ČR vstoupila v platnost nová legislativa EU na ochranu životního prostředí - ovzduší
  • od roku 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy pod sankcí až 50tis. Kč
  • hrozbu pokuty vyváží preventivní možnost upravit topení s využitím výhodných dotací
  • nezapomeňte také na povinnou revizi svého kotle na pevná paliva

Jak to udělat?


  • vyměňte kotel (v případě dotací) včetně úpravy topné soustavy a provedení "mikro" energetického opatření
  • zvolte si způsob a palivo, kterým chcete v budoucnu doma topit
  • využijte možnost získat nový zdroj tepla s výhodnou dotační podporou

Jaký kotel zakoupit pro získání dotace?


  • od roku 2022 je povinnost užívat kotle alespoň 3. emisní třídy
  • doporučujeme spíše zvolit kotel 4. nebo 5. emisní třídy
  • dotační podpora EU je v současnosti pro kotle splňující normu Ekodesign

Jak Vám s kotlíkovou dotací pomůžeme?